Καλέστε μας τώρα στο 217 7000 600

Υπολογισμός Απόδοσης Φωτοβολταϊκού

1ο Βήμα

Συμπληρώστε τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας

Είστε Ιδιοκτήτης:

Υπάρχει μετρητής ΔΕΗ;

Υφίσταται νόμιμα ο χώρος εγκατάστσης φωτοβολταικών;

2ο Βήμα

Συμπληρώστε πόλη, εύρος σκίασης και χαρακτηριστικά στέγης.
Υπάρχει κοινόχρηστος μετρητής ΔΕΗ στο κτίριο;

Ενδιαφέρεστε η επένδυση να γίνει από:

Θα μπορούσε η πολυκατοικία ομόφωνα να σας παραχωρήσει τη χρήση της ταράτσας ή στέγης προκειμένου να εγκαταστήσετε μόνο εσείς φωτοβολταικά;
Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των ιδιοκτητών;

Πόλη Εγκατάστασης

Ο διαθέσιμος χώρος έχει σκίαση από παρακείμενα εμπόδια (κτίρια,δέντρα);

Το ακίνητο έχει:
Εισάγετε την καθαρή επιφάνεια της ταράτσας(αφαιρούμενων τυχόν εμποδίων οπως κλιμακοστάσιο ηλιακοί κλπ): (>=30)

Η στέγη είναι:

Εισάγετε την συνολική επιφάνεια της στέγης:

Εισάγετε τον προσανατολισμό της στέγης:
Εισάγετε τον προσανατολισμό της στέγης:
Εισάγετε τον προσανατολισμό της στέγης:

Εισάγετε την κλίση της στέγης σε μοίρες:

3ο Βήμα

Προεπισκόπηση προσφοράς

Η ισχύς του φωτοβολταικού εκτιμάται σε kWp
Τα εκτιμώμενα ετήσια αφορολόγητα έσοδα είναι €/έτος
Το εκτιμώμενο κόστος της επένδυσης είναι
Ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης είναι χρόνια
Τα εκτιμώμενα έσοδα σε 25 χρόνια θα είναι

Πως σκέφτεστε να χρηματοδοτήσετε την επένδυση;

Εισάγετε ποσοστό δανειοδότησης %:

Εισάγετε διάρκεια δανείου σε έτη:

Eπιτόκιο δανείου :

Υπολογισμός χρηματοροών
Ποσό δανείου Επιτόκιο Σύνολο Τόκων Μήνες Αποπληρωμής Μηνιαία δόση
Έτος Ετήσια έσοδα Ποσό δόσηςΧρηματοροές ΕπένδυσηςΑθροιστικές Χρηματοροές Επένδυσης

4ο Βήμα

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να αποσταλλεί η προσφορά σας στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Όνομα
Επώνυμο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Πόλη


eXTReMe Tracker