Καλέστε μας τώρα στο 217 7000 600

Υπηρεσίες

Φωτοβολταϊκά συστήματα
Η avelion solar roof με τους άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους μηχανικούς και τεχνικούς της και την πολυετή εμπειρία στον τομέα της ενέργειας αναλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους, από τον σχεδιασμό έως και την έναρξη της λειτουργίας τους. Παρέχει υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διαδικασίες χρηματοδότησης, καθώς και στα προγράμματα ασφάλισης των εγκατεστημένων συστημάτων.

Φυσικό Αέριο
Η avelion αναλαμβάνει έργα εγκατάστασης φυσικού αερίου με το κλειδί στο χέρι. Με την πολυετή εμπειρία των μηχανικών της σε αντίστοιχα έργα παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στην βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του συστήματος θέρμανσης.

Υπηρεσίες θερμογράφησης
Η avelion διαθέτει στο ανθρώπινο δυναμικό της πιστοποιημένο θερμογράφο level I απο το ITC της Σουηδίας. Έχοντας στην κατοχή της και τον απαραίτητο εξοπλισμό, είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες θερμογράφησης. Με την μέθοδο αυτή μπορούμε να είτε να διαγνώσουμε προβλήματα σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τα οποία δεν είναι εμφανή είτε να κάνουμε καλύτερη προληπτική συντήρηση ώστε να μήν αντιμετωπίσουμε προβλήματα στο μέλλον.

Ηλιακά Συστήματα