Καλέστε μας τώρα στο 217 7000 600

FAQ Φυσικού Αερίου

Ερώτηση
Μπορώ ν’ αλλάξω προμηθευτή;
Απάντηση
Όχι, δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή. Οι Εταιρείες Παροχής Αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διανομή αερίου στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται, είναι προς το παρόν τρεις και βρίσκονται στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία. Διαχειρίζονται τα δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης, όπως, επίσης, και την επέκταση και συντήρηση του δικτύου για χρονικό διάστημα 30 ετών και κάθε μια είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής φυσικού αερίου στην καθορισμένη περιοχή του.

Ερώτηση
Πώς συνδέομαι στο δίκτυο;
Απάντηση
Οι εταιρείες παροχής αερίου (ΕΠΑ) διαθέτουν αίτηση σύνδεσης, την οποία ο πελάτης μπορεί να προμηθευτεί από την avelion που θα αναλάβει και την συνολική διαχείρηση του αιτήματος. Στις ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας η αίτηση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά. Μετά την κατάθεση της αίτησης και αφού εξειδικευμένος μηχανικός της avelion προσέλθει για τεχνικό έλεγχο στην κατοικία του πελάτη, θα δωθεί η οικονομική προσφορά για την εσωτερική εγκατάσταση και τον εξοπλισμό φυσικού αερίου, η οποία θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε κατασκευής. Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να προχωρήσει σε συμβολαιοποίηση, θα πρέπει να καταβάλει σε τράπεζα συμβεβλημένη με την ΕΠΑ συγκεκριμένο ποσό για τέλη σύνδεσης και εγγύηση. Στη συνέχεια – και με το αποδεικτικό πληρωμής – γίνεται η υπογραφή της σύμβασης και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες για την κατασκευή της παροχής εργασίες.

Ερώτηση
Πόσο συχνά διαβάζεται ο μετρητής μου;
Απάντηση
Η ΕΠΑ Αττικής πραγματοποιεί κατ’ελάχιστον 3 καταμετρήσεις ετησίως, εκδίδοντας αντίστοιχους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, ενώ δύναται να χρεώνει έναντι κατανάλωσης. Ειδικά για τους πελάτες με χρήση θέρμανσης χώρων, οι 2 εκ των ανωτέρω καταμετρήσεων θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου, εκτός αν αυτό δεν καταστεί δυνατό λόγω υπαιτιότητας του πελάτη.

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι καταγραφές ενδείξεων των μετρητών στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία πραγματοποιούνται με την εξής συχνότητα:
• τρεις φορές το έτος για τους πελάτες που τιμολογούνται ανά τετράμηνο (κατηγορία τιμολόγησης Τ1)
• τέσσερις φορές το έτος για τους πελάτες που τιμολογούνται ανά δίμηνο (κατηγορία τιμολόγησης Τ2)
• κάθε μήνα για τους πελάτες που τιμολογούνται ανά μήνα (εκτός της θερινής περιόδου για πελάτες μόνο με χρήση θέρμανσης) (κατηγορία τιμολόγησης Τ3) Πηγή: ΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Ερώτηση
Μπορώ ν’ αποφύγω τους λογαριασμούς κατ’ εκτίμηση;
Απάντηση
Στις ΕΠΑ τα τιμολόγια μπορούν να εκδίδονται κάνοντας αναφορά είτε σε καταναλώσεις που βασίζονται σε καταγραφή ένδειξης του μετρητή, είτε σε καταναλώσεις που βασίζονται στη γνωστοποίηση από πλευράς του πελάτη, αφού ο ίδιος καταγράψει την ένδειξη του μετρητή, είτε σε εκτιμώμενες καταναλώσεις (κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ή όταν δεν είναι εφικτή η ανάγνωση του μετρητή).

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

– στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης εδώ
– στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Θεσσαλίας εδώ
– στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής εδώ

Ερώτηση
Τι κάνω όταν υποψιάζομαι διαρροή αερίου;
Απάντηση
Ο καταναλωτής πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Αντιμετώπισης Βλαβών της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής στα τηλέφωνα 210-3463365, 0800 1111 330, 1133 ή την Τηλεφωνική Υπηρεσία Αναγγελίας Βλαβών και Διαρροών Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, στα νούμερα 8001187878 από σταθερό τηλέφωνο χωρίς χρέωση και 2310520309, 520642 από κινητό και σταθερό.

Αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής
Αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Θεσσαλίας.

Ερώτηση
Πώς υποβάλλω ένα παράπονο στον προμηθευτή μου;
Απάντηση
Ο κάθε καταναλωτής μπορεί να υποβάλει τα παράπονά του προς την ΕΠΑ Αττικής:

τηλεφωνικά στη γραμμή επικοινωνίας καταναλωτή 1133, που λειτουργεί επί 24ώρου βάσης, επτά ημέρες την εβδομάδα
εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ή αυτοπροσώπως στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής, Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπ.Πάτση ΤΚ 104 47, τηλέφωνο 2103406000 ή στο Κατάστημα στην Ξενοφώντος 8 & Φιλελλήνων, 105 57 (περιοχή Πλατείας Συντάγματος) (Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 – 17.00) .

Η ΕΠΑ Αττικής θα παραλάβει, θα εξετάσει και θα απαντήσει αιτιολογημένα και εγγράφως στα παράπονα του καταναλωτή εντός ευλόγου χρόνου από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου.

Τα παράπονα προς την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και την ΕΠΑ Θεσσαλίας μπορούν να υποβληθούν:

μέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών
ηλεκτρονικά μέσω e-mail
με αλληλογραφία στα γραφεία της Εταιρείας
μεFax στον αριθμό 2310 546 365 για τη Θεσσαλονίκη και 2410 579 931 για τη Θεσσαλία
τηλεφωνικά προς το τηλεφωνικό κέντρο των Εταιρειών

Οι ΕΠΑ εξετάζουν και παρέχουν αιτιολογημένη απάντηση στους Πελάτες, το αργότερο εντός (30) ημερών από τη λήψη κάθε παραπόνου, είτε τηλεφωνικά, είτε με γραπτή επιστολή.

Τα γραφεία εξυπηρέτησης πελατών των δύο ΕΠΑ, μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες των εταιρειών (γραφεία εξυπηρέτησης πελατών ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και γραφεία εξυπηρέτησης πελατών ΕΠΑ Θεσσαλίας).

Πηγές: ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

Ερώτηση
Πώς υπολογίζονται τα οικιακά τιμολόγια στις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
Απάντηση
Οι Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) καθορίζουν τα τιμολόγια φυσικού αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις των Αδειών Διανομής που τους έχουν χορηγηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέγουν την μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων παροχής φυσικού αερίου ώστε αυτά να είναι διαφανή και ανακοινώσιμα, ενώ παράλληλα, τα ετήσια έσοδα που προέρχονται από τα τιμολόγια παροχής φυσικού αερίου και από τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του συστήματος διανομής για λογαριασμό της ΔΕΠΑ Α.Ε. να μην υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο στην Άδεια Διανομής όριο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ έχει αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου και όχι καθορισμού ή έγκρισης των τιμολογίων των εταιριών.

Εκτός από το κόστος αγοράς φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, το οποίο δεν είναι ίδιο για όλες τις ΕΠΑ, υπάρχει το σταθερό ετησίως περιθώριο διανομής (€ ανάKWh). Το άθροισμα των δύο δίνει την τελική τιμή για τους οικιακούς καταναλωτές, χωρίς τους φόρους (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.). Η αλλαγή της τιμής κάθε μήνα οφείλεται στο διαφορετικό κόστος αγοράς από τη ΔΕΠΑ, που με τη σειρά του οφείλεται σε σειρά παραγόντων όπως τις διεθνείς τιμές πετρελαίου,την ισοτιμία ευρώ – δολαρίου, τον πληθωρισμό σε Ελλάδα και ΗΠΑ, κ.λ.π.
Η τιμολόγηση πραγματοποιείται περιοδικά ανάλογα με την κατηγορία τιμολόγησης, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Πελάτη ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών ΕΠΑ Θεσσαλίας και το Χάρτη Πελάτη ΕΠΑ Θεσσαλίας.

Ερώτηση
Γιατί οι τιμές των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας ήταν αυξημένες κατά το χειμώνα του 2009;
Απάντηση
Οι υψηλότερες τιμές των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας τον περασμένο χρόνο, σε σχέση με αυτές της ΕΠΑ Αττικής, εξηγήθηκαν τόσο σε ανακοινώσεις των εταιρειών όσο και σε αντίστοιχη ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της ΡΑΕ για το θέμα των τιμών του φυσικού αερίου στις περιοχές της Θεσσαλίας και τη Θεσσαλονίκη κατά το χειμώνα του 2009.

Ερώτηση
Γιατί πληρώνω πάγιες χρεώσεις;
Απάντηση
Όσον αφορά τις πάγιες χρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.7 των Αδειών Διανομής, «στα τιμολόγια παροχής δύνανται να περιλαμβάνονται πάγια τέλη, δηλαδή τέλη που καταβάλλονται περιοδικά και που δεν εξαρτώνται από την ποσότητα φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε ημερήσια βάση». Ο νόμος δίνει, λοιπόν, τη δυνατότητα στις ΕΠΑ να ανακτούν μέρος του κόστους παροχής αερίου μέσω πάγιων χρεώσεων, οι οποίες καθορίζονται σε συνάρτηση με την ετήσια κατανάλωση ή με την μέγιστη ημερήσια παροχή του καταναλωτή. Γενικότερα, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, ύδρευση) επιβάλλουν πάγια τέλη ώστε να ανακτούν μέρος του σταθερού κόστους, ανεξάρτητα από τον βαθμό χρησιμοποίησης των δικτύων τους από τους καταναλωτές.

Ερώτηση
Τι σημαίνουν τα αρχικά ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ;
Απάντηση
Η ΔΕΠΑ ΑΕ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου), είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα.

Κύρια αποστολή της ΔΕΠΑ ΑΕ σήμερα είναι:
• H πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους, βιομηχανικούς κυρίως, καταναλωτές, με ετήσια κατανάλωση άνω των 100 GWh ΑΘΔ
• Η πώληση φυσικού αερίου σε Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)
• H διανομή φυσικού αερίου σε περιοχές όπου δεν έχουν συσταθεί Εταιρείες Παροχής Αερίου
• H πώληση φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων

Στη ΔΕΠΑ ΑΕ συμμετέχει κατά 35% η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και κατά 65% το Ελληνικό Δημόσιο. Πηγή: ΔΕΠΑ ΑΕ

Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007, μετά την ολοκλήρωση του νομικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων μεταφοράς και εμπορίας της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε., σύμφωνα με το νόμο 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Είναι κατά 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ ΑΕ.

Κύρια αποστολή του ΔΕΣΦΑ ΑΕ σήμερα είναι να:
• Λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται και αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και τις διασυνδέσεις του.
• Μελετά και εφαρμόζει, μετά την έγκριση των θεσμικών φορέων την τιμολογιακή πολιτική και τις διαδικασίες μεταφοράς φυσικού αερίου για τους Χρήστες του Συστήματος, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διάθεσή του στους τελικούς καταναλωτές.
• Παρέχει πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου σε κάθε Χρήστη, που θα θελήσει να αναπτύξει δραστηριότητα εμπορίας ή απευθείας προμήθεια φυσικού αερίου για ιδία χρήση. Πηγή: ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Οι ΕΠΑ (Εταιρείες Παροχής Αερίου) έχουν ως αντικείμενο την επέκταση, λειτουργία και συντήρηση των «δικτύων πόλης», καθώς και τη διανομή αερίου στους οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές (με ετήσια κατανάλωση έως 100 GWh ΑΘΔ).
Στις ΕΠΑ συμμετέχει κατά 51% η ΔΕΠΑ ΑΕ, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ), και κατά 49% ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι ασκούν και τη διοίκηση των εταιρειών. Πηγή: ΔΕΠΑ